Wednesday, July 15, 2015

तस्विर सङ्ग्रह- ४

दसैँ - २०७३ 

Wednesday, October 15, 2014

तस्विर सङ्ग्रह - ३

२०७१ साल असोज ०६ गते देखि १३ गते सम्म सम्पन्न पूराणका केहि दृश्यहरू